Ansatte:
Daglig leder
Jørgen Sørensen
tlf 92441513
Butikk delelager Kundemottak
Inge Ebeltoft
Tlf 45216328
Verksted
Teknisk Leder :
Bjørn Inge Antonsen
Mekanikere:
Alexander Sivertsen
Tivadar Paradi
Kjell Atle Antonsen